جدیدترین کتابها

مدل‌سازی پراکنش آلاینده‌های هوا، مبانی م ...

انتشارات آواي قلم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و ایمنی مواد غذایی (مناسب برای دا ...

خانيران

۲۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی ...

خانيران

۳۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اثرات سوخت های زیستی بر اقتصاد، محیط زیس ...

خانيران

۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبی ...

خانيران

۱۴۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کاربرد پسماندهای طبیعی و صنعتی در مخلوط ...

خانيران

۲۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، ام ...

خانيران

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیستجلد دوم ...

خانيران

۴۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول شیمیایی، ترکیب منبع آب و حفاظت از آ ...

خانيران

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مشخصات هیدرولیکی راکتورهای تصفیه آب و تأ ...

خانيران

۲۸۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و روش‌های گندزدایی، ضدعفونی و استری ...

آواي قلم

۵۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مجموعه سوالات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ...

آواي قلم

۳۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مفاهیم و اصطلاحات تخصصی مهندسی بهداشت مح ...

خانيران

۲۷۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نکات کلیدی مدیریت پسماند (پوشش کامل مطال ...

خانيران

۲۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتابهای ویترین

مدل‌سازی پراکنش آلاینده‌های هوا، مبانی م ...

انتشارات آواي قلم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

انفجار و تجهیزات ضد انفجار: (ابزار دقیق ...

آواي قلم

۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

In Proper Balance: Eco-friendly Mining i ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

پلت چوبی: منبع انرژی تجدیدپذیر (از تولید ...

آواي قلم

۹۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

الکترودیالیز در تصفیه آب و فاضلاب حذف آل ...

آواي قلم

۳۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و ایمنی مواد غذایی (مناسب برای دا ...

خانيران

۲۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت بهداشت، ا ...

آواي قلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی ...

خانيران

۳۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نقش فرایندهای تصفیه فاضلاب و لجن در حذف ...

آواي قلم

۴۵۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول علمی و کاربردی فرایندهای انعقاد، لخ ...

آواي قلم

۲۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اثرات سوخت های زیستی بر اقتصاد، محیط زیس ...

خانيران

۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبی ...

خانيران

۱۴۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کاربرد پسماندهای طبیعی و صنعتی در مخلوط ...

خانيران

۲۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، ام ...

خانيران

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات