بررسی تفصیلی سوالات دو دوره آزمون پره بورد (ارتقاء) رشته تخصصی بیهوشی سالهای 81 و 82

دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۲-۰

تعداد صفحات :۲۵۲

سال چاپ:۰۲/۱۰/۸۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۰۶۰۰ ريال
۱۰ درصد
۳۴۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات