راهنمای رفع اشکال در Word XP :Office XP

دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۲-۳

تعداد صفحات :۱۳۰

سال چاپ:۲۴/۱۲/۸۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۰۸۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۲۰۰۰ريال


-

در اين كتاب مشكلات مهم و كاربردي اغلب كاربران Word XP به صورت فلوچارت تشريح شده همچنين راه حل‌ها و توصيه‌هايي به دست داده شده است. در ابتداي هر فصل فلوچارت‌هايي وجود دارد كه مخاطب را در تشخيص مشكل‌ياري كرده به موضوع صحيح راهنمايي مي‌كنند. در فلوچارت، سوالاتي مطرح مي‌شود كه پاسخ بله يا خير دارند. مخاطب مي‌تواند با دنبال كردن فلش‌ها جواب مناسب را براي مشكل خود بيابد. علاوه بر اين، در فلوچارت قسمتي به نام رفع اشكال سريع وجود دارد كه به جاي آن كه مخاطب را به صفحه ديگري از كتاب راهنمايي كند، توصيف كوتاهي از مشكل و راه حل‌ آن را عرضه مي‌كند. در فلوچارت، فهرستي از فصل‌هايي كه حاوي اطلاعات مربوط به آن مشكل است نيز ديده مي‌شود.