دفن بهداشتی پسماند: مکان‌یابی، طراحی، آماده‌سازی، بهره‌برداری و مراقبت‌های پس از دفن

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۹۶-۳

تعداد صفحات :۳۸۶

سال چاپ:۱۴۰۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۳۳۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۳۷۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۰۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۷۰۰۰۰۰ ریال
روش های سریع تصمیم گیری در بیماری های زنان
ناشر:آوای قلم
قیمت:۹۰۰۰۰۰ ریال