الکترودیالیز در تصفیه آب و فاضلاب حذف آلاینده‌ها، نمک زدایی آب‌های لب شور و تصفیه فاضلاب‌های صنعتی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۷۷-۱

تعداد صفحات :۲۲۰

سال چاپ:۱۳۹۸

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۷۰۲۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۷۸۰۰۰۰ريال


-

آب به عنوان يك منبع ضروري براي مصارف مختلف شرب، صنعت، كشاورزي و پايداري محيط زيست محسوب مي‌شود. با لحاظ روند رو به رشد مصرف آب و آلاينده‌هاي متنوع حاصل از كاربرد‌هاي مختلف، نگاه به منابع آب و فرآيندهاي مختلف تصفيه آب معطوف شده است. در اين راستا، آگاه‌‌سازي جامعه نسبت به نقش آب در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور نيز حائز اهميت است.
صنعت آب و فاضلاب به دليل تغييرات شرايط اقليمي، ضرورت سازگاري با كـم‌آبـي و اهميـت بازچرخاني پساب، از جايگاه ويژه‌اي در توسعه پايدار برخوردار است. آبرساني و تأمين آب شرب سالم و كافي به صورت پايدار به آحاد مردم، از رسالت‌هاي بنيادي شركت‌هاي آب و فاضلاب محسوب مي‌شود. كليه مشتركين در حد استانداردهاي ملي بايد به آب شرب كافي و بهداشتي دسترسي داشته و همچنين امكانات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب نيز به عنوان اولويت اساسي در سطح كشور فراهم گردد.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۵۰۰۰ ریال
مجموعه تست و پاسخ ریاضی و هندسه معماری ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۵۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۹۹۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال