اثرات سوخت های زیستی بر اقتصاد، محیط زیست و فقر The Impacts of Biofuels on the Economy, Environment, and Poverty

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۸-۰

تعداد صفحات :۲۱۰

سال چاپ:۱۳۹۸

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۴۴۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۶۰۰۰۰۰ريال


-

زندگي سالم و پايدار در گرو رفتار منطقي ما با قوانين طبيعي است به طوريكه احترام به طبيعت احترام به زندگي و احترام به خالق است. اميد است كتاب پيش رو بتواند گام موثري در افزايش آگاهي استفاده از سوخت‌هاي تجديدپذير براي توليد انرژي بردارد تا هم محيط زيستي زيباتر داشته باشيم و هم از حداكثر ظرفيت امكانات موجود جهت توليد انرژي پاك‌تر استفاده شود. لذا شناخت سوخت‌هاي زيستي و اثرات آن بر اقتصاد و محيط‌زيست با توجه به سياست‌هاي موجود مي‌تواند به ترويج استفاده از اين منبع پاك و ارزان بينجامد.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات