کاربرد پسماندهای طبیعی و صنعتی در مخلوط آسفالتی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۹-۷

تعداد صفحات :۹۸

سال چاپ:۲۵/۰۴/۹۸

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۱۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۳۵۰۰۰۰ريال


-

امروزه استفاده از ضايعات مواد صنعتي و طبيعي در ساخت كالا يا مواد جديد نقش بسيار مهمي در حفظ و نگهداري محيط زيست پيرامون ما دارد علاوه بر كاهش انرژي و ذخيره آن، هزينه كمتري براي ساخت مواد جديد صرف مي‌شود.
امروزه يكي از مهمترين استفاده‌ها از مواد نفتي و قير، استفاده از آن در ساخت مخلوط آسفالتي است. اين مخلوط با توجه به تركيب شيمائي كه دارد و همچنين با توجه به تغييرات دما و رطوبت دستخوش تغييراتي مي‌شود كه ممكن است باعث بروز نوعي خرابي در آسفالت گردد در سال‌هاي اخير استفاده از افزودني‌ها به منظور افزايش قابليت اين ماده شيمائي در برابر رطوبت، بارگزاري، دما و...مد نظر محققان و كارخانه‌هاي توليد آسفالت بوده است. در اين كتاب سعي شده است كه كاربرد استفاده از پسماندهاي طبيعي و صنعتي و تاثير آن بر عملكرد مخلوط آسفالتي شرح داده شود تا مورد توجه محققان و كارخانه‌هاي توليد آسفالت قرار گيرد. بررسي‌ها نشان داده است كه استفاده از پسماندهاي طبيعي و مصنوعي تاثير به سزاي در افزايش قايليت بهره‌وري مخلوط آسفالتي دارد.
نويسندگان اين كتاب اميد دارند كه با توسعه اين رويكرد در همه ابعاد صنعتي در حفظ و نگهداري محيط زيست سهيم باشند.

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات