اصول و مبانی تهیه بیوکمپوست در جوامع کوچک

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۳۲۲-۵

تعداد صفحات :۱۷۸

سال چاپ:۲۴/۰۴/۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

حفاظت خاک
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
قیمت:۴۰۰۰۰ ریال
ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی "GIS
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
زیستن در محیط زیست
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
قیمت:۷۵۰۰۰ ریال
اکولوژی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال
آبرسانی شهری
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
قیمت:۲۹۰۰۰۰ ریال