ایمنی شناسی برای مامایی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۴-۴

تعداد صفحات :۱۷۳

سال چاپ:۱۳۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۵۴۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۶۰۰۰۰۰ريال


-

علم ايمني شناسي علم خداشناسي است. واكنش هاي ايمني در بدن از بزرگترين موهبت هاي الهي است كه خداوند به انسان ها اعطا نموده است و اين موهبت الهي است كه تمامي موجودات زنده بخصوص انسان را از بدو خلقت در مقابل عوامل بيماريزا حفظ كرده است.
با عنايت به اينكه علم ايمني شناسي در علوم پزشكي اهميت روزافزوني داشته و پيشرفت هاي سريع و تحولات ايمني شناسي يك اصل انكارناپذير است لذا تدوين كتابي براي رشته مامايي از اهميت خاصي برخوردار است و اينجانب با جمع آوري قطره اي از اين اقيانوس ايمني شناسي مكتوبي را تقديم پويندگان علوم پزشكي و پيراپزشكي مي نمايم به اميد اينكه به ارائه خدمتي هرچند ناچيز توفيق يافته

پربازدیدترین کتابها این انتشارات