امنیت جهانی آب فرصت ها و تهدید ها

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۲-۶

تعداد صفحات :۲۲۷

سال چاپ:۱۳۹۱

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۵۲۲۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۵۸۰۰۰۰ريال


-

شرايط كنوني و موجود بر جهان، پيام‌هايي رسا و گويا در بحث آب از جنبه‌هاي مختلف همانند تامين، انتقال، تصفيه، توزيع، كيفيت، طراحي، مهندسي، مصرف، مديريت، بهره‌برداري و نگهداري را به دنبال دارد ولي در موارد كمي به موضع ايمني و امنيت در منابع آب پرداخته شده است. از آنجا كه پيش‌بيني مي‌شود، ميزان در دسترس بودن آب پاك و قابل شرب بزرگترين مشكل پيش‌روي بشر در سال‌هاي آينده مي‌باشد، مطالب كتاب international water security كه ترجمه آن در اختيار شما قرار گرفته بر اين موضوع تمركز يافته است.
پر واضح است كه جهان با چالشي ناگهاني، مهم و وسيع در موضوع امنيت آب رو به روست. پيش‌بيني شده تا سال 2015، 40 درصد از جمعيت كره زمين در مناطقي بدون منابع كافي آب شيرين زندگي خواهند كرد و اين هشداري در اين زمينه مي‌باشد.
اطمينان از امنيت آب، يعني حفاظت در برابر خطرات، آسيب‌ها و بيماري‌هاي مربوط به آب و دسترسي به ميزان كافي آن با كيفيت و هزينه‌اي مناسب براي برآوردن نيازهاي ابتدايي همچون تهيه و توليد مواد خوراكي، بهداشت و سلامت عمومي و فردي، انرژي و ديگر نيازهاي ضروري براي پيش‌بردن يك زندگي سالم و پربار بدون به‌ خطر انداختن ساز و كار اكوسيستم‌ها كه از دهه گذشته به يك هدف جهاني تبديل شده است. پر واضح است كه آب پايه تمامي جنبه‌هاي زندگي است و مديريت يكپارچه منابع آب كه در سال1992 ميلادي در كنفرانس روز زمين مطرح گرديد از اهميت به‌سزايي برخوردار است. گرچه همكاري بين كشور‌هاي حوزه‌هاي آبي در بهره‌برداري از منابع مشترك آبي، پيشينه‌اي دراز دارد. با اين‌همه، از يك سو ناآرامي‌هاي سياسي بر سر بهره‌برداري از منابع بين‌المللي آب همچنان پا برجا بوده و از سوي ديگر در پي دگرگوني نيازها، ارزش‌ها و ساختارهاي سياسي كشورهاي حوزه‌هاي آبي، چالش‌هاي نويي در حال پديد آمدن است. اين ناآرامي‌ها چالش‌هاي بسياري را بر طرح‌هاي حياتي توسعه و بهره‌برداري از آب‌هاي جهاني پديد آورده‌اند.
اين كتاب در سه بخش اصلي و يك بخش نتيجه‌گيري و در 13 گفتار به نگارش در آمده است. مطالب مندرج در كتاب با مرور تعد‌ادي از پژوهش‌هاي موردي و با پرداختن به ماهيت چند وجهي و پويايِ ميان امنيت كشوري و جهاني آب، به بررسي برخي از تهديدها و فرصت‌هاي ياد شده و اثر متقابل آن‌ها مي‌پردازد. در اين ميان مواردي از كشمكش‌هاي پيشين، جاري و جهاني آب مورد بررسي قرار گرفته و با نگاهي جديد به موردهاي شناخته شده پيشين، نگريسته خواهد شد و روش‌هاي جديدي به‌عنوان چارچوب‌هاي تحليلي و ابزارهاي عملي براي آشنايي و رويارويي با تهديدهاي امنيتيِ در حال پيدايش پيشنهاد مي‌گردد.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات