میکروبیولوژی مواد زائد جامد

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۷-۲۲۷-۸

تعداد صفحات :۲۰۸

سال چاپ:۲۲/۱۰/۸۹

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۵۹۵۰۰ ريال
۰ درصد
۵۹۵۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

پرستاری بهداشت روان به همراه سوالات کارشناسی ارشد به صورت طبقه بندی شده
ناشر:اندیشه ‌رفیع
قیمت:۲۴۵۰۰ ریال
مقدمه ای بر آلودگی هوا
ناشر:اندیشه ‌رفیع
قیمت:۶۹۵۰۰ ریال
کتاب درسی اصول تصفیه و بهداشت آب
ناشر:اندیشه ‌رفیع
قیمت:۵۴۵۰۰ ریال
مدیریت فاضلاب شهری در کشورهای در حال توسعه:مبانی و مهندسی
ناشر:اندیشه ‌رفیع
قیمت:۷۵۰۰۰ ریال
گندزدائی پساب فاضلاب(مقایسه انواع فناوری ها)
ناشر:اندیشه ‌رفیع
قیمت:۸۴۵۰۰ ریال