اصول فناوری تولید کمپوست

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۳-۷

تعداد صفحات :۳۳۲

سال چاپ:۱۳۹۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۰۳۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۱۵۰۰۰۰ريال


موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات