آموزش برنامه نویسی با MATLAB برای مهندسان مکانیک

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۸-۵

تعداد صفحات :۶۶۸

سال چاپ:۱۳۹۱

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۹۸۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۲۲۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات