انتقال حرارت (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی)

دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۲-۵

تعداد صفحات :۱۲۰

سال چاپ:۱۳۸۵

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۹۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۱۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات