ترمودینامیک (ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی)

دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۷-۹

تعداد صفحات :۱۰۸

سال چاپ:۰۹/۰۲/۸۵

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات