آموزش گام به گام نرم افزار MSC. visualnastran desktop

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۳-۹

تعداد صفحات :۴۹۲

سال چاپ:۱۳۸۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۵۳۱۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۵۹۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات