اصول و مبانی یادگیری عمیق

آواي قلم

۴۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آموزش کاربردی نرم افزار R (ویژه دانشجویا ...

آواي قلم

۱۸۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اینترنت اشیا در هوشمندسازی شبکه ها

آواي قلم

۴۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آزمون های کارور رایانه ICDLدرجه 2 بر اس ...

آواي قلم

۱۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اخلاق حرفه ای

آواي قلم

۱۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

Arc GIS با تکیه بر کاربردهای آن در شبکه ...

خانيران

۱۰۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آموزش برنامه نویسی با MATLAB برای مهندسا ...

خانيران

۵۹۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

GIS برای همه: کاوش در همسایگی و در جهان ...

خانيران

۳۲,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آموزش سریع رجیستری ویندوز: به همراه 70 ت ...

خانيران

۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و آموزش گام به گام شبکه در ویندوز X ...

خانيران

۱۸,۵۰۰ ریال
مشاهده جزییات

e-mail را آسان بیاموزیم

خانيران

۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آموزش گام به گام نرم افزار MSC. visualna ...

خانيران

۵۹,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات