اینترنت اشیا در هوشمندسازی شبکه ها

آواي قلم

۴۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اخلاق حرفه ای

آواي قلم

۱۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آموزش برنامه نویسی با MATLAB برای مهندسا ...

خانيران

۵۹۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تحلیل و طراحی سیستمهای آموزش الکترونیکی ...

خانيران

۴۶,۵۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تحلیل مسائل کنترل دیجیتال با استفاده از ...

خانيران

۴۱,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اجزای ماشین (ویژه آزمونهای کاردانی به کا ...

خانيران

۱۲,۵۰۰ ریال
مشاهده جزییات

شیمی تجزیه: اصول الکتروشیمی جلددوم ویرای ...

خانيران

۱۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

روشهای تولید (ویژه آزمونهای کاردانی به ک ...

خانيران

۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

انتقال حرارت (ویژه آزمونهای کاردانی به ک ...

خانيران

۱۱,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ترمودینامیک (ویژه آزمون های کاردانی به ک ...

خانيران

۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ریاضی: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی ...

خانيران

۳۹,۵۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آموزش گام به گام نرم افزار MSC. visualna ...

خانيران

۵۹,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات