اصول تصفیه آب برای کاربرد جهانی

انديشه ‌رفيع

۳۹,۵۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و کاربردهای راکتور غشاء زیستی در تص ...

آواي قلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تصفیه آب: با بیانی ساده برای راهبران تصف ...

خانه‌ي زيست‌شناسي

۵۳,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تصفیه ریزآلاینده‌ها در آب و فاضلاب

آواي قلم

۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تکنولوژی آب و فاضلاب همر

آواي قلم

۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای برآورد هزینه برای تأسیسات تصفیه ...

خانيران

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیست جلد اول ...

خانيران

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای سیستمهای آبرسانی با جریان ثقلی

آواي قلم

۹۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای فن آوری سیستم های آبرسانی در اجت ...

آواي قلم

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

رهنمود فلوراید درآب اشامیدنی

آواي قلم

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

سیستم های وتلند برای کنترل رواناب شهری

دانشگاهي فرهمند

۱۷۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات