اصول فرایندهای غشایی و کاربرد آن ها درتص ...

شهرآب

۱۲۸,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول فناوری تولید کمپوست

خانيران

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تکنولوژِی آب و فاضلاب (جلد اول)

سماط

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تکنولوژی آب و فاضلاب (جلددوم)

سماط

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

درسنامه جامع آلودگی محیط زیست

سماط

۸۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

درسنامه کلیات بهداشت محیط: بهداشت مسکن و ...

سماط

۹۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای نمونه برداری و آنالیز پسماند و ...

آواي قلم

۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مجموعه تست ها و نکات طبقه بندی شده کلیات ...

حريم دانش

۴۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات