جدیدترین کتابها

هیدروژئولوژی عملی و کاربردی

آواي قلم

۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ...

آواي قلم

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آلودگی صنعتی

آواي قلم

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مقدمه ای برشیمی و میکروبیولوژی آب(به هم ...

خانيران

۳۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و سالم‌سازی آب

خانيران

۷۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

فرصت‌ها و چالش‌های تولید کمپوست از پسما ...

آواي قلم

۴۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تولید انرژی از پسماند فناوری‌ها و اجرای ...

آواي قلم

۷۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مبانی و تئوری ارزیابی چرخه‌ی عمر

آواي قلم

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

فناوری بیوفیلتراسیون "مفاهیم و کاربرد آ ...

خانيران

۵۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تصفیه فاضلاب‌های صنعتی

خانيران

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی با تکیه بر نرم ...

خانيران

۳۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۶۷۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۵۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و ایمنی مواد غذایی (مناسب برای دا ...

خانيران

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی

خانيران

۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبی ...

خانيران

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتابهای ویترین

تصفیه فاضلاب صنعتی

آواي قلم

۷۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نگاهی جامع به ارزیابی چرخه حیات

آواي قلم

۷۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نکات فنی نحوه‌ی محاسبه هزینه‌های تخریب ...

آواي قلم

۳۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای بهسازی کشتی

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های ...

آواي قلم

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های ...

آواي قلم

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت محیط زیستی در صنعت مواد رنگزا و ر ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و شیوه‌های بهره‌برداری از تاسیسات آ ...

آواي قلم

۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت کشتیرانی سبز

آواي قلم

۶۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت فاضلاب و جامدات زیستی

آواي قلم

۸۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

استاندارد بین‌المللی ایزو (ISO 37500:201 ...

آواي قلم

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

شیمی فرایندها براساس سرفصل‌های رشته‌ی م ...

آواي قلم

۷۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راه‌اندازی و بهره‌برداری از مراکز پذیرش ...

آواي قلم

۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول کلی طراحی و نگارش طرح بهداشت، ایمن ...

آواي قلم

۴۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت پسماندها با رویکرد ارزیابی چرخه ح ...

آواي قلم

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول مهندسی آب: از منبع تا مصرف قسمت دوم ...

آواي قلم

۸۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات