مدیریت و هدایت پایان نامه دکتری راهنمای استادان و دانشجویان

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۳-۳

تعداد صفحات :۱۸۴

سال چاپ:۱۳۹۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۹۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۱۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۵۰۰۰ ریال
مجموعه تست و پاسخ ریاضی و هندسه معماری ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۵۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۹۹۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال